89 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC – VISA 188/888

*** LIÊN HỆ HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ THÔNG TIN BANG ĐANG MỞ CỬA NHẬN HỒ SƠ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC ***

Chương trình Đầu Tư định cư Úc dành cho Doanh Nhân theo diện Visa 188 – Cho phép nhà đầu tư sở hữu và quản lý việc đầu tư kinh doanh tại Úc bằng nhiều hình thức. Nhà đầu tư cùng các thành viên gia đình hợp pháp gồm: Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi còn độc thân (phụ thuộc) sẽ được cấp visa tạm trú (Visa 188 – Provisional visa) với thời hạn 5 năm, có thể gia hạn trong 2 năm sau đó tùy vào hình thức đầu tư, hoặc tiếp tục nộp đơn xin visa thường trú vĩnh viễn (Visa 888 – Permanent Residence).

Điểm mạnh của chương trình là thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng, hồ sơ đơn giản và dễ chứng minh tài chính. Thông qua mức đầu tư hợp lý, nhà đầu tư và các thành viên gia đình sẽ được định cư tại Úc và hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội của Úc. Mở rộng cơ hội nhập quốc tịch Úc trong tương lai.

Quyền lợi chương trình Visa 188:

  • Phát triển kinh doanh, mở rộng doanh nghiệp tại Úc.
  • Cơ hội nhập quốc tịch Úc cho cả gia đình.
  • Con cái được học tập miễn phí đến PTTH.
  • Bảo lãnh người thân sau khi định cư Úc.
  • Thuận tiện di chuyển giữa Úc và Việt Nam bất cứ lúc nào.
  • Được hưởng đầy đủ các phúc lợi của chính phủ Úc.

diện visa 188a

Điều kiện đương đơn:

Dưới 55 tuổi (có ngoại lệ), đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.

Trong 2 năm trên 4 năm tài chính gần nhất trước khi nhận thư mời nộp visa, có cổ phần trong các công ty, với tổng doanh thu tối thiểu 700.000 AUD/ năm (áp dụng từ 01/07/2021).

Tài sản cá nhân và doanh nghiệp ròng ít nhất 1.250.000 AUD.

Điều kiện để trở thành thường trú nhân chính thức:

(Subclass 888) Sống tại Úc và giữ visa 188A  tối thiểu 1 năm trên 2 năm gần nhất trước khi nộp đơn xin visa thường trú.

Sở hữu hoặc điều hành một doanh nghiệp Úc có doanh thu ít nhất 300.000 AUD trong 2 năm bất kỳ của 4 năm gần nhất.

Đơn đơn/ đối tác đáp ứng 2 trong 3 điều kiện bên dưới trong 12 tháng gần nhất:

+ Tổng tài sản ròng doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 200.000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.

+ Tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 600.000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.

+ Sử dụng tối thiểu 2 lao động bản xứ làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp Úc trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.

diện visa 188b:

Điều kiện đương đơn:

Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư. Đã quản lý một doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc các khoản đầu tư với giá trị ít nhất 1,5 triệu AUD. Tổng tài sản ròng của cá nhân và doanh nghiệp phải đạt 2,500,000 AUD trong 2 năm tài chính ngay trước khi nộp đơn.

Đáp ứng khoản đầu tư trị giá 2,5 triệu đô la Úc với các hạng mục đầu tư phải được phân bổ theo tỷ lệ đưa ra như sau:

+ Ít nhất 500.000 AUD vào Vốn đầu tư mạo hiểm và Vốn cổ phần Tăng trưởng Tư nhân (Venture Capital and Private Growth Equity funds – VCPE) phải được thực hiện vào các quỹ có trụ sở tại Victoria.

+ Ít nhất 750.000 AUD vào các quỹ được quản lý đã được phê duyệt. Các quỹ được quản lý phải đầu tư vào các công ty mới nổi được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Úc;

+ Khoản “đầu tư cân đối” ít nhất 1.25 triệu AUD vào các quỹ được quản lý.

Nhà đầu tư phải tuân thủ giữ các khoản đầu tư này liên tục trong suốt thời hạn của thị thực tạm thời.

Các quỹ được quản lý có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc, trái phiếu hoặc tiền mặt của công ty Úc, trái phiếu và bất động sản thương mại.

Không cho phép đầu tư trực tiếp vào bất động sản nhà ở. Đầu tư gián tiếp vào bất động sản nhà ở thông qua các quỹ được quản lý bị hạn chế nghiêm ngặt.

Không được sử dụng các khoản đầu tư làm bảo đảm hoặc thế chấp cho một khoản vay.

* Lưu ý: Các chương trình đầu tư định cư Úc sẽ còn phụ thuộc vào yêu cầu riêng của mỗi bang. Do đó, để đảm bảo hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và nhanh chóng nhận được chấp thuận hãy liên hệ ngay với Interimm tư vấn chi tiết.

Thông tin điều kiện được thay đổi sau ngày 21/7/2021.

Điều kiện để trở thành thường trú nhân chính thức (Subclass 888):

Sống tại Úc và giữ visa 188B trong thời gian tối thiểu 2 năm trên 4 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú. Giữ khoản đầu tư trong 4 năm.

diện visa 188c:

Điều kiện đương đơn:

  • Đầu tư ít nhất 5 triệu AUD và giữ khoản đầu tư đó trong suốt thời hạn của thị thực tạm thời.

Đầu tư 5 triệu đô la Úc theo tỷ lệ sau:

+ Ít nhất 1 triệu AUD đầu tư mạo hiểm và các quỹ đầu tư tư nhân tăng trưởng đầu tư vào các công ty mới thành lập và các công ty tư nhân nhỏ;

+ Ít nhất 1,5 triệu AUD trong các quỹ được quản lý đã được phê duyệt. Các quỹ được quản lý phải đầu tư vào các công ty mới nổi được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Úc;

+ Khoản “đầu tư cân đối” ít nhất 2,5 triệu AUD vào các quỹ được quản lý.

Các quỹ được quản lý có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc, trái phiếu hoặc tiền mặt của công ty Úc, trái phiếu và bất động sản thương mại.

Không cho phép đầu tư trực tiếp vào bất động sản nhà ở. Đầu tư gián tiếp vào bất động sản nhà ở thông qua các quỹ được quản lý bị hạn chế nghiêm ngặt.

Không được sử dụng các khoản đầu tư làm bảo đảm hoặc thế chấp cho một khoản vay.

* Lưu ý: Các chương trình đầu tư định cư Úc sẽ còn phụ thuộc vào yêu cầu riêng của mỗi bang. Do đó, để đảm bảo hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và nhanh chóng nhận được chấp thuận hãy liên hệ ngay với Interimm tư vấn chi tiết.

Thông tin điều kiện được thay đổi sau ngày 21/7/2021.

Điều kiện để trở thành thường trú chính thức (Subclass 888):

Đương đơn phải sống tại Úc tối thiểu 40 ngày/ năm (tính cộng dồn) trong khoảng thời gian có hiệu lực của visa hoặc người phối ngẫu của đương đơn phải sống tại Úc tối thiểu 180 ngày/ năm (tính cộng dồn) trong khoảng thời gian có hiệu lực của visa. Duy trì khoản đầu tư trong 4 năm thời hạn của visa 188C.

diện visa 188c*:

Điều kiện đương đơn:

Đương đơn phải đầu tư tối thiểu 15 triệu AUD theo một trong các dạng đầu tư sau:

+ Đầu tư vào tài sản được niêm yết trên Sàn Chứng khoán Úc

+ Đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc bán chính phủ.

+ Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp; Hoặc phiếu phát hành do một công ty niêm yết của Úc (hoặc công ty con sở hữu 100% vốn của tổ chức niêm yết tại Úc); Hoặc các trái phiếu doanh nghiệp Úc được xếp loại đầu tư; Hoặc các trái phiếu đã được đánh giá bởi cơ quan đánh giá nợ được AFS (Australia Finance Service) cấp phép.

+ Đầu tư vào các công ty trách nhiệm hữu hạn của Úc.+ Bất động sản ở Úc trừ nhà ở.

+ Đầu tư vào các khoản tiền hoãn lại hàng năm (Deferred annuities) do các công ty Úc đăng ký.

+ Đầu tư vào các khoản đóng góp từ thiện đã được chính quyền tiểu bang hay vùng lãnh thổ chấp thuận. Đương đơn và/ hoặc người phối ngẫu phải có tài sản ròng tối thiểu 15 triệu (có được từ nguồn hợp pháp) và sẵn sàng sử dụng để đầu tư tại Úc.

Điều kiện  để trở thành thường trú nhân chính thức (Subclass 888):

Giữ visa 188C* trong thời hạn tối thiểu là 1 năm. Giữ khoản đầu tư liên tục trong vòng 1 năm, và trong suốt khoản thời gian giữ visa 188C*.

INTERIMM GIÚP gì cho gia đình BẠN?

Quy trình chung thực hiện hồ sơ visa 188:

quy-trinh-188-Uc
Interimm phối hợp với khách hàng chuẩn bị hồ sơ.
Luật sư di trú đại diện nộp thư bày tỏ nguyện vọng (EOI – Expression of Interest) và chờ xét duyệt.
Nhận thư chấp thuận và thư mời nộp hồ sơ xin visa
Người đại diện pháp lý của nhà đầu tư truy cập vào hệ thống online và đăng ký cho nhà đầu tư.
Bộ Di trú Úc nhận hồ sơ và xét duyệt cấp visa.
Bộ Di trú gửi thông báo duyệt hồ sơ và thư mời thực hiện đầu tư.
Thực hiện đầu tư.

TIN LIÊN QUAN


Liên Hệ Với Interimm