Business Innovation and Investment (188 Visa)

Business Innovation and Investment (188 Visa)

Australian immigration investment subclass 188 is an Australian temporary residence visa program with a term of up to 5 years. Applicants can apply for this visa if nominated by an Australian state or territory and invited to apply visa by the Australian Department of Immigration.
The program is for investors and family members including: Spouse and single children under 23 years old (dependent).
There are 2 popular forms of investment:
Business Innovation stream (subclass 188A)
For those who have business ability and want to establish, develop, and manage a new or existing business in Australia.
Business Investor Stream (subclass 188B)
Dành cho đối tượng đầu tư tối thiểu 2,5 triệu đô Úc vào các quỹ đầu tư được chỉ định tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ, và duy trì hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Úc.
Contact Us Now
dinh-cu-uc-188

Advantages

requirements

application process