So sánh chương trình

Hạng mục
  • Chọn chương trình
    • Canada
      • Start-up visa
      • PEI
    • Châu Âu
      • Malta
      • Hy Lạp
      • Bồ Đào Nha
      • Tây Ban Nha
    • Mỹ
      • EB-5
      • L-1
    • Úc
      • Visa 188A
      • Visa 188B
      • MINT
  • Chọn chương trình
    • Canada
      • Start-up visa
      • PEI
    • Châu Âu
      • Malta
      • Hy Lạp
      • Bồ Đào Nha
      • Tây Ban Nha
    • Mỹ
      • EB-5
      • L-1
    • Úc
      • Visa 188A
      • Visa 188B
      • MINT
  • Chọn chương trình
    • Canada
      • Start-up visa
      • PEI
    • Châu Âu
      • Malta
      • Hy Lạp
      • Bồ Đào Nha
      • Tây Ban Nha
    • Mỹ
      • EB-5
      • L-1
    • Úc
      • Visa 188A
      • Visa 188B
      • MINT
Thông tin đầu tư
Mức đầu tư
Dự án/ Trái phiếu
Duy trì đầu tư
Thời gian cư trú
Tổng tài sản
Chứng minh nguồn tiền
Thụ lý hồ sơ
Đương đơn
Độ tuổi
Trình độ/ Chuyên môn
Kinh nghiệm quản lý/Kinh doanh
Ngoại ngữ
Lý lịch tư pháp
Bảo hiểm
Người đi kèm
Quyền lợi
Thẻ định cư
Hoàn vốn/ Sở hữu
Phúc lợi xã hội
Làm việc/ Kinh doanh
Giáo dục
Bảo lãnh người thân
Quốc tịch
Thị thực
Loại thị thực
Thị thực đầu tiên
Gia hạn/ Chuyển đổi
Lấy quốc tịch

FAQ

 

Chương trình phù hợp