So sánh chương trình

Hạng mục
 • Chọn chương trình
  • Canada
   • Start-up visa
   • PEI
  • Châu Âu
   • Malta
   • Hy Lạp
   • Bồ Đào Nha
   • Tây Ban Nha
  • Mỹ
   • EB-5
   • L-1
  • Úc
   • Visa 188A
   • Visa 188B
   • MINT
 • Chọn chương trình
  • Canada
   • Start-up visa
   • PEI
  • Châu Âu
   • Malta
   • Hy Lạp
   • Bồ Đào Nha
   • Tây Ban Nha
  • Mỹ
   • EB-5
   • L-1
  • Úc
   • Visa 188A
   • Visa 188B
   • MINT
 • Chọn chương trình
  • Canada
   • Start-up visa
   • PEI
  • Châu Âu
   • Malta
   • Hy Lạp
   • Bồ Đào Nha
   • Tây Ban Nha
  • Mỹ
   • EB-5
   • L-1
  • Úc
   • Visa 188A
   • Visa 188B
   • MINT
Thông tin đầu tư
Mức đầu tư
Dự án/ Trái phiếu
Duy trì đầu tư
Thời gian cư trú
Tổng tài sản
Chứng minh nguồn tiền
Thụ lý hồ sơ
Đương đơn
Độ tuổi
Trình độ/ Chuyên môn
Kinh nghiệm quản lý/Kinh doanh
Ngoại ngữ
Lý lịch tư pháp
Bảo hiểm
Người đi kèm
Quyền lợi
Thẻ định cư
Hoàn vốn/ Sở hữu
Phúc lợi xã hội
Làm việc/ Kinh doanh
Giáo dục
Bảo lãnh người thân
Quốc tịch
Thị thực
Loại thị thực
Thị thực đầu tiên
Gia hạn/ Chuyển đổi
Lấy quốc tịch

FAQ

 

Chương trình phù hợp