Các chương trình Golden Visa nổi bật nhất Châu Âu
Các chương trình Golden Visa nổi bật nhất Châu Âu

Chương trình Golden Visa từ các nước trong khối liên minh Châu Âu (EU) cấp thị thực cư trú ngay lập tức hoặc cấp quyền công dân trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài chấp nhận đầu tư một lần, với khoản đầu tư không ít hơn 250,000 Euro vào bất động sản, kinh doanh hoặc thương mại. Chương trình không yêu cầu cư trú sau khi đầu tư. Những nơi có số lượng nhà đầu tư tiềm năng lớn nhất là vùng Trung Đông (UAE), Châu Á và Châu Phi.

Lưu ý: Công dân EU/EEE không được phép tham gia chương trình Golden Visa theo luật của Chính phủ.

Sau đây là một vài điểm nổi trội của tất cả các chương trình Golden Visa 12 nước Châu Âu.

1. Golden Visa Bồ Đào Nha

flag-portugal-interimm

Golden Visa Bồ Đào Nha là con đường cư trú Châu Âu nhanh nhất hiện nay và đang được rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới quan tâm, trong đó có Việt Nam.

Các hình thức đầu tư thỏa điều kiện tham gia chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha:

Bất động sản Kinh doanh Nghiên cứu Văn Hóa, Nghệ Thuật Quỹ đầu tư
Đầu tư bất động sản: €500,000 hoặc nhiều hơn Chuyển nhượng vốn với giá trị tương đương hoặc hơn 1 triệu Euros và tạo ra 10 việc làm Chuyển nhượng vốn với giá trị tương đương hoặc hơn €350,000 đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu. Chuyển nhượng vốn với giá trị tương đương hoặc hơn €250,000 đầu tư vào hoạt động hỗ trợ nghệ thuật, tái cấu trúc hoặc nâng cấp di sản quốc gia. Chuyển nhượng vốn với giá trị tương đương hoặc hơn €500,000 để mua cổ phiếu trong các quỹ đầu tư hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm.

     • Bạn sẽ được cấp thị thực cư trú tạm thời (được gia hạn) để sống và làm việc ở Bồ Đào Nha

     • Nộp đơn xin quốc tịch Bồ Đào Nha khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Luật Quốc tịch (luật số 37/81 ngày 3 tháng 10)

     • Không yêu cầu thời gian cư trú (chỉ yêu cầu du lịch sang Bồ Đào Nha 1 lần/ năm)

     • Du lịch tự do trong khối Schengen

     • Gia đình và con cái được đi cùng hồ sơ

Xem thêm: Chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha.

2. Golden Visa Tây Ban Nha

flag-spanish-interimm

Các hình thức đầu tư thỏa điều kiện tham gia chương trình Golden Visa của Tây Ban Nha:

€2,000,000 vào nợ công €1,000,000 vào cổ phiếu công ty đang hoạt động kinh doanh. €1,000,000 vào quỹ đầu tư. €1,000,000 gửi ngân hàng Mua bất động sản €500,000 hoặc hơn.

     • Được cấp thẻ cư trú Tây Ban Nha ngay lập tức theo Luật Golden visa 14/2013

     • Không yêu cầu thời gian cư trú (chỉ yêu cầu du lịch sang Tây Ban Nha 1 lần/ năm)

     • Du lịch tự do trong khối Schengen

     • Gia đình và con cái được đi cùng hồ sơ

Quyền công dân Tây Ban Nha sau 6-8 năm sinh sống theo quy định của luật nhập tịch Tây Ban Nha.

3. Golden Passport Malta

flag-malta-interimm

      • Đầu tư tổng cộng 900,000 euro không hoàn trả vào Malta

      • Được Malta cấp thẻ công dân EU trực tiếp sau khi thỏa điều kiện cư trú 1 năm.

      • Trở thành công dân EU chính thức, sống và làm việc ở bất kì quốc gia thành viên Châu Âu (Switzerland, Đức, Pháp ..v..v..)

     • Gia đình và con cái được đi cùng trong một hồ sơ

     • Mua bất động sản là một lựa chọn thêm vào khoản đầu tư trên.

     • Không đóng thuế, trừ khi có thẻ công dân.

     • Không yêu cầu về ngôn ngữ và nghĩa vụ quân sự.

4. Golden Passport đảo Síp

flag-Cyprus-interimm

Các hình thức đầu tư thỏa điều kiện tham gia Golden Passport theo chương trình nhập tịch đảo Síp khoản (2) điều 111A:

Đầu tư bất động sản

Đầu tư kinh doanh

Tiền gửi ngân hàng

Quỹ đầu tư

Golden Visa

€2 triệu mua bất động sản cao cấp, xây dựng dự án dân cư/ thương mại €5 triệu vào bất kì dự án kinh doanh, du lịch hoặc cơ sở hạ tầng. €5 triệu gửi ngân hàng ở tại đảo Síp (tài khoản cá nhân, công ty tư nhân hoặc tín thác) €5 triệu vào trái phiếu, chứng khoán, trái khoán công ty hoặc tổ chức ở đảo Síp. Mua bất động sản với giá €300,000 cộng VAT

      • Trở thành công dân EU chính thức, sống và làm việc ở bất kì quốc gia thành viên Châu Âu (Switzerland, Đức, Pháp ..v..v..)

      • Được cấp thẻ công dân EU trực tiếp bởi đảo Síp trong khoảng 3 tháng

      • Gia đình và con cái được đi cùng trong một hồ sơ

      • Không yêu cầu thời gian cư trú ở đảo Síp sau khi có quốc tịch

      • Không đóng thuế, trừ khi có thẻ công dân.

      • Không yêu cầu về ngôn ngữ và nghĩa vụ quân sự.

Lưu ý: Síp thuộc khối liên minh Châu Âu nhưng không thuộc khối Schengen.

5. Golden Visa Hy Lạp

flag-Greece-interimm

Các hình thức đầu tư sau đây thỏa điều kiện theo Luật kinh doanh Bất động sản Hy Lạp (Luật số 4146/2013)

Bất động sản Đầu tư kinh doanh
€250,000 bất động sản dân cư €3 triệu đến €100 triệu đầu tư chiến lược tạo ra 150 việc làm.

      • Được cấp thẻ cư trú tại Hy Lạp

      • Không yêu cầu về thời gian cư trú

      • Du lịch tự do trong khối Schengen

      • Trở thành công dân Hy lạp sau 7 năm sinh sống tại Hy Lạp

6. Golden Visa Latvian

flag-Latvia

 

Các hình thức đầu tư thỏa điều kiện tham gia chương trình Golden Visa Latvia:

Bất động sản Đầu tư kinh doanh Tiền gửi ngân hàng
€250,000 vào mua bán bất động sản trong vốn Riga + 5% phí nhà nước. €200,000 đầu tư vào công ty ở Latvian €300,000 tiền gửi ở tài khoản tại Latvian

      • Được cấp quyền cư trú tức thì để sống tại Latvia (Quốc gia thuộc khối Schengen Châu Âu)

      Không yêu cầu thời gian cư trú

       Du lịch tự do trong khối Schengen

      • Được cấp quyền công dân sau 10 năm cư trú ở Latvian

7. Golden Visa Hungary

flag-Hungary-interimm

Các hình thức đầu tư thỏa điều kiện tham gia chương trình Golden Visa ở Hungary cho đối tượng không phải công dân Châu Âu:

Trái phiếu chính phủ Hungary Đầu tư bất động sản
Mua €300,000 euro trái phiếu chính phủ Hungary (Số còn lại được hoàn trả không lãi suất sau 5 năm). Không yêu cầu

     • Được cấp thẻ thường trú tức thì có thời hạn 5 năm ở Hungary.

     • Du lịch tự do trong khối Schengen.

     • Không yêu cầu thời hạn cư trú tối thiểu.

     • Trở thành công dân sau 8 năm sống tại Hungary.

     • Chương trình đã đóng vào ngày 31 tháng 3, 2017.

8. Golden Visa Hà Lan

flag-Netherlands-interimm

Các hình thức đầu tư thỏa điều kiện tham gia chương trình Netherlands Golden Visa (Hay còn gọi là chương trình đầu tư nước ngoài):

Đầu tư kinh doanh Quỹ mạo hiểm
€1,250,000 euro đầu tư vào công ty sáng tạo hoặc cổ phiếu mạo hiểm ở Hà Lan Đầu tư €1,250,000 euro vào quỹ mạo hiểm hoặc vốn mạo hiểm được công nhận bởi Sở Kinh tế Hà Lan

     • Được cấp thẻ cư trú tức thì ở Hà Lan để hoạt động kinh doanh

     • Du lịch tự do trong khối Schengen với thẻ cư trú Hà Lan

     • Không yêu cầu thời gian cư trú tối thiểu

     • Bạn có thể được cấp thẻ thường trú hoặc quyền công dân sau 5 năm sống tại Hà Lan nếu thỏa mãn các điều kiện cần thiết.

9. Golden Visa Ai-len

flag-Irish-interimm

Các hình thức đầu tư thỏa điều kiện tham gia chương trình Golden Visa Ai-len:

Trái phiếu Ai-len Doanh nghiệp Quỹ đầu tư Bất động sản Hỗn hợp Từ thiện
€1 triệu euro đầu tư vào trái phiếu Chính Phủ không lãi suất €500,000 euro đầu tư vào doanh nghiệp Ai-len 3 năm €500,000 euro đầu tư vào các quỹ đầu tư được chấp nhận €2 triệu euro Đầu tư vào quỹ tín thác bất động sản  Ai-len Đầu tư €950,000 vào bất động sản và trái phiếu Quyên góp €500,000 cho quỹ từ thiện

      • Được cấp thẻ cư trú Ai-len

      • Không yêu cầu thời gian cư trú tối thiểu

      • Nhập tịch Ai-len sau 5 năm cư trú hợp pháp

10. Golden Visa Anh

flag-uk-interimm

Các hình thức đầu tư thỏa điều kiện tham gia chương trình Golden Visa Anh (thị thực doanh nhân hoặc đầu tư tier1)

  1. Thị thực doanh nhân Anh (£200,000)
  2. Thị thực đầu tư Anh tier1 (£2,000,000)
Trái phiếu chính phủ Anh Vốn cổ phần hoặc vốn vay ở công ty Anh Tình trạng thường trú
£ 2,000,000 bảng Anh £ 2,000,000 bảng Anh Trong 5 năm
£ 5,000,000 bảng Anh £ 5,000,000 bảng Anh Trong 3 năm
£ 5,000,000 bảng Anh £ 10,000,000 bảng Anh Trong 2 năm

      • Được cấp thị thực nhà đầu tư tức thì để sống ở Anh.

      • Sẽ được phép làm việc và học tập ở Anh.

      • Nhập tịch sau 5-6 năm sống ở Anh.

      • Phải thỏa mãn các yêu cầu cư trú (80% thời gian sống ở Anh).

      • Không kiểm tra trình độ tiếng Anh.

11. Golden Visa Bulgaria

flag-Bulgaria-interimm

Các hình thức đầu tư thỏa điều kiện tham gia chương trình Golden Visa Bulgaria.

Lưu ý: Bulgari không thuộc khối Schengen (vào thời gian đăng bài viết này)

Vốn kinh doanh Trái phiếu chính phủ Bulgaria
€512,000 euro (thường trú tức thì) €512,000 euro duy trì 5 năm (thường trú tức thì)
€1 triệu euro (nhập tịch nhanh chóng) €1 triệu euro (nhập tịch nhanh chóng)

      • Được cấp thẻ thường trú trước

      • Có Passport Bulgaria đồng nghĩa với việc trở thành công dân EU sau khi giữ thẻ thường trú 1 năm

      • Không yêu cầu thời gian cư trú

12. Golden Visa Ý

flag-Italy-interimm

Các hình thức đầu tư thỏa điều kiện tham gia chương trình Golden Visa Ý theo Luật ngân sách 2017, đã được thảo luận và chấp thuận bởi Nghị viện Ý vào ngày 7 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Kinh doanh Trái phiếu chính phủ Lợi ích cộng đồng
EUR 500,000 vốn kinh doanh 2 triệu euro vào trái phiếu chính phủ (hoàn trả sau 5 năm) 1 triệu euro vào các dự án về văn hóa, giáo dục, di trú, quản lý, nghiên cứu và phát triển, nghệ thuật, di sản.

      • Được trao quyền cư trú để sinh sống tại Ý (Rome, Milan, Florence)

      • Có thể sống, làm việc bất cứ nơi đâu trên khắp nước Ý

      • Tự do di chuyển trong 26 nước Schengen (Pháp, Đức, Switzerland, …)

      • Được quyền thường trú sau 5 năm sống tại Ý.

      • Được nhập tịch Ý sau 10 năm.

Lưu ý: Một vài quốc gia ở Châu Âu không có chương trình Golden Visa: Pháp, Đức, Belgium, Switzerland, Áo….

Nguồn: corpocrat

Interimm

Interimm được thành lập vào năm 2016 và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư định cư Mỹ, Canada, Úc và Châu Âu uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với triết lý “Mỗi khách hàng thành công là một giải pháp di trú toàn diện”, Interimm cam kết cung cấp cho khách hàng những giải pháp di trú toàn diện, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cụ thể của mỗi khách hàng.

Các tin liên quan

điều kiện đi định cư mỹ
Cập nhật điều kiện định cư Mỹ theo các diện mới nhất năm 2024

Tổng hợp các điều kiện cho từng diện định cư Mỹ mới nhất hiện nay

đương đơn eb5 là gì
Đương đơn EB-5 là gì? Quyền lợi và trách nhiệm của đương đơn EB-5

Đương đơn EB-5 là nhà đầu tư EB-5 là người đứng chính trong bộ hồ

các loại visa đi định cư mỹ diện đầu tư
Các loại visa định cư Mỹ diện đầu tư phổ biến nhất năm 2024

Cùng Interimm tìm hiểu chi tiết về các loại visa định cư Mỹ diện đầu

có các loại visa định cư mỹ nào
Phân biệt các loại visa định cư Mỹ phổ biến hiện nay

Tìm­­ hiểu các loại visa định cư Mỹ phổ biến và điều kiện để được

tài khoản bảo chứng escrow eb5
Vai trò của tài khoản bảo chứng Escrow EB-5 và câu hỏi thường gặp

Tài khoản bảo chứng Escrow EB-5 là tài khoản treo ba bên do các bên

kinh nghiệm khám sức khỏe định cư mỹ
Kinh nghiệm đi khám sức khỏe để định cư Mỹ: hồ sơ, chi phí và quy trình

Chia sẻ kinh nghiệm và những địa điểm được chỉ định để đi khám sức

hướng dẫn kiểm tra hồ sơ định cư mỹ
7 cách kiểm tra tình trạng hồ sơ định cư Mỹ chính xác và nhanh chóng

Hướng dẫn cách tra cứu trạng thái hồ sơ định cư Mỹ Để định cư

kinh nghiệm phỏng vấn visa mỹ
Kinh nghiệm phỏng vấn định cư Mỹ và những câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ, cách đặt lịch phỏng vấn, quy trình

đầu tư định cư mỹ có nên không
Có nên đi định cư Mỹ không? Có những lợi ích và khó khăn gì

Có nên định cư mỹ không? Tình hình định cư Mỹ hiện nay và những

thoi gian xet duyet eb5
Thời gian xét duyệt hồ sơ EB-5 là bao lâu để lấy được thẻ xanh

Thời gian trung bình xử lý hồ sơ EB-5 hiện nay là khoảng 55.5 tháng