89 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Visa Bulletin tháng 12-2021: Các nhà đầu tư EB-5 trực tiếp đã sẵn sàng

Trong khi ngày ưu tiên đến hạn đối với những người nộp đơn xin thị thực EB-5 Trung tâm Khu vực vẫn không thay đổi do Chương trình Trung tâm Khu vực chưa được gia hạn, nhưng ngày dành cho những người nộp đơn EB-5 trực tiếp trên toàn thế giới sẽ trở thành “Hiện tại” vào tháng 12. Đây cũng là lần đầu tiên khi người nộp đơn EB-5 trực tiếp và người nộp đơn EB-5 của Trung tâm khu vực có thời hạn khác nhau.

EB-5 Ngày ưu tiên đến hạn (BIỂU ĐỒ A)

Bản tin thị thực tháng 12 đã tiết lộ những ngày ưu tiên đến hạn dành cho những người nộp đơn xin thị thực EB-5:

Eb-5-visa-bulletin-thang-12-ngay-uu-tien-den-han
Biều đồ A: EB5 visa bulletin tháng 12 – Ngày ưu tiên đến hạn

Những người nộp đơn liên quan đến dự án EB-5 trực tiếp:

  • Tất cả các quốc gia: “Hiện tại” (C);

Tất cả các đương đơn sẽ có thể nộp đơn xin thị thực EB-5 của họ ngay sau khi họ đáp ứng đủ điều kiện về mặt hồ sơ giấy tờ mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Những người nộp đơn liên quan đến một dự án EB-5 Trung Tâm Khu vực (*):

  • Trung Quốc đại lục: ngày 22 tháng 11 năm 2015 (Không thay đổi so với Bản tin thị thực tháng 11);
  • Tất cả các quốc gia khác: “Hiện tại” (C).

(*) Diện EB-5 đầu tư qua Trung tâm khu vực (I5 & R5) đang “Không có sẵn” (U). Nếu chương trình EB-5 thông qua Trung tâm khu vực được Quốc hội sắp tới được gia hạn, thì ngày ưu tiên “đến hạn” sẽ ngay lập tức trở thành “Hiện tại” cho tháng 12 đối với tất cả các quốc gia ngoại trừ I5 và R5 sinh ra ở Trung Quốc đại lục, sẽ tuân theo ngày hành động cuối cùng là ngày 22 tháng 11 năm 2015.

Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2020, quy trình xét duyệt hồ sơ EB-5 (đơn I-526) đã được thay đổi từ nguyên tắc “Nộp trước, xử lý trước” sang xét duyệt theo “Lượng Visa có sẵn”, áp dụng cho tất cả hồ sơ EB-5 đang chờ xử lý có ngày ưu tiên chưa đến hạn. Nguyên tắc này được xem là sẽ ưu tiên áp dụng với những đương đơn đến từ các quốc gia không có tình trạng tồn đọng visa.

Khi chương trình EB-5 Trung tâm vùng được gia hạn trở lại (dự kiến vào tháng 12 tới), ngày ưu tiên đến hạn của Việt Nam sẽ là “Hiện tại”, nghĩa là tình trạng tồn động hồ sơ không còn, chính vì thế thời gian chờ của nhà đầu tư Việt Nam sẽ còn rất ngắn, một tính hiệu tích cực cho các nhà đâu tư EB-5 Việt trong thời gian tới.

» Nên đầu tư EB-5 trực tiếp hay EB-5 gián tiếp?

EB-5 Ngày nộp đơn (BIỂU ĐỒ B)

Eb-5-visa-bulletin-thang-12-ngay-nop-don
Biểu đồ B: EB5 visa bulletin tháng 12 – Ngày nộp đơn

Ngày nộp đơn cho những người nộp đơn xin thị thực đầu tư thông qua Trung tâm Khu vực EB-5 vẫn không thay đổi trong Bản tin Thị thực tháng 12, tiếp tục là ngày 15 tháng 12 năm 2015 đối với những người nộp đơn từ Trung Quốc đại lục và “Hiện tại” đối với tất cả những người nộp đơn xin thị thực EB-5 khác trên khắp thế giới . USCIS tiếp tục tạm dừng xét duyệt đơn I-485, đơn I-796 và đơn I-131 mới liên quan với Trung tâm Khu vực EB-5 cho đến khi Chương trình Trung tâm Khu vực được Quốc hội gia hạn trở lại.

Tuy nhiên, đối với tất cả những người nộp đơn xin thị thực có liên quan với dự án EB-5 trực tiếp, ngày nộp đơn sẽ trở thành “Hiện tại” vào tháng 12. Có nghĩa là, những người nộp đơn EB-5 đủ điều kiện đã đầu tư vào dự án EB-5 trực tiếp, bất kể quốc gia xuất xứ của họ, có thể nộp đơn điều chỉnh tình trạng cho USCIS vào tháng 12 ngay sau khi đơn I-526 của họ được chấp thuận mà không có bất kỳ sự trì hoãn.

» Lợi ích khi đầu tư EB-5 vào dự án thuộc Trung tâm khu vực

Ghi chú:
C5: Diện EB-5 trực tiếp đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm (TEA).
T5: Diện EB-5 trực tiếp đầu tư vào các vùng không thuộc vùng TEA (non-TEAs).
I5: Đầu tư EB-5 gián tiếp (qua Trung tâm vùng) thuộc vùng kinh tế trọng điểm (TEA).
R5: Đầu tư EB-5 gián tiếp (qua Trung tâm vùng) không thuộc vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao (non-TEAs).

 

Công ty Cổ phần Interimm
Công ty Cổ phần Interimm
Tư vấn đầu tư định cư Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu
Hotline: 0931 830 838 - 0901 329 729
Địa chỉ: 89 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Interimm
Công ty Cổ phần Global Real
Tư vấn đầu tư bất động sản Mỹ, Úc
Hotline: 0909 61 46 48 - 0909 30 46 48
Địa chỉ: 89 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tin liên quan

Viber: 0931830838 Zalo: 0931830838


Liên Hệ Với Interimm