89 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

USCIS công bố số liệu đơn I-526 và I-829 quý 1/2017

Tuần vừa qua, văn phòng di trú đầu tư (IPO) đã công bố số liệu thống kê theo Quý đối với đơn I-526 và I-829 trong Quý 1 năm 2017. Interimm xin gửi đến quý nhà đầu tư các số liệu báo cáo dưới đây:

Đơn I-526

     • Từ năm tài chính 2008, Chương trình EB5 qua Trung tâm vùng đã tạo ra hơn 18.4 tỉ USD thông qua chương trình đầu tư trực tiếp nước ngoài với hơn 10 tỉ USD từ quỹ EB5 đang được xử lý tại Sở di trú.

     • Số lượng đơn I-526 trong Quý 1 năm 2017 giảm 30% so với cùng kì năm trước.

     • Lượng đơn I-526 được xét trong Quý 1 năm 2017 đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

     • Tỷ lệ đơn I-526 được chấp thuận tăng lên 17% so với Quý cuối năm 2016 và 166% so với cùng kì năm 2016.

     • Mặc dù số lượng đơn I-526 được xét ở Quý 1 cao nhưng số lượng đơn chưa giải quyết lại tăng 12% so với cùng kì năm trước và lên đến hơn 23.000 đơn.

 

I-526Số liệu đơn I-526 chấp thuận và từ chối từ năm 2013 đến quý 1 năm 2017

Đơn I-829

      • Số lượng đơn I-829 được xử lý trong Quý 1 tiếp tục giảm so với 5 Quý trước. Số lượng đơn đạt mức thấp, giảm 86% so với cùng kì năm trước.

      • Đơn I-829 được chấp thuận trong Quý 1 giảm 57% so với Quý trước và 88% so với cùng kì năm ngoái.

      • Tỉ lệ chấp thuận đơn I-829 giảm 12% so với quý cuối năm 2016 lên đến 85%.

      • Đơn I-829 chưa được xử lý tăng từ 12% lên đến 7000 đơn.

 

I-829Số liệu đơn I-829 chấp thuận và từ chối từ năm 2013 đến quý 1 năm 2017

Theo iiusa

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.


Liên Hệ Với Interimm