15
Jan

Những thay đổi đáng kể của Trung tâm Vùng EB-5 trong những năm qua

Cùng Interimm xem qua bài phân tích chuyên sâu về các số liệu thống kê mà IIUSA đã thu thập được trong các năm qua để thấy được những diễn biến thay đổi đáng kể của Trung tâm vùng EB-5. Quốc Hội Mỹ đã tạo ra chương trình EB-5...

Xem Thêm