du-eb5-emerald-da-co-chinh-sach-tai-dau-tu
08
Oct

Dự án EB5 Emerald đã có chính sách tái đầu tư

Trong EB5, việc “tái đầu tư vốn EB5” là một trong các yếu tố giúp nhà đầu tư đảm bảo khoản đầu tư được duy trì trong tình trạng “rủi ro” để đủ điều kiện được chấp thuận đơn I-829. Chính sách tái đầu tư trong EB5 là gì...

Xem Thêm