Melbourne-city-Uc
10
Apr

Úc – Đất nước đáng sống nhất thế giới

Theo nghiên cứu của tổ chức EIU năm 2016, khảo sát 140 thành phố trực phân loại về ổn định, y tế, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Kết quả xếp hạng, top 10 thành phố đáng sống nhất đã thuộc về Australia,...

Xem Thêm