Những nước nào sử dụng tiếng Bồ Đào Nha?
16
Jan

Những nước nào sử dụng tiếng Bồ Đào Nha?

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là hai nước có ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất ở Châu Âu chỉ sau tiếng Anh. Trong tương lai, tiếng Bồ Đào Nha có khả năng phát triển thành ngôn ngữ quốc tế ở Nam Mỹ và miền nam Châu...

Xem Thêm