uscis-forms-immigration-i485-interimm
05
Jul

USCIS giới thiệu mẫu đơn mới cho người nộp đơn xin thẻ xanh

Ngày 26 tháng 06 năm 2017, Sở di trú Hoa Kỳ đã công bố một mẫu Đơn xin Đăng ký Thường Trú Nhân hay Đơn xin Chuyển Diện (Mẫu đơn I-485). Sau khi nhận được ý kiến đóng góp từ công dân và các bên liên quan, mẫu đơn...

Xem Thêm