dao-luat-tre-em
12
Jul

Đạo luật Bảo vệ tình trạng con độc thân dưới 21 tuổi

Theo nguồn tin của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đạo luật CSPA năm 2002 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/8/2002. Đạo luật này nhằm mục đích giữ lại tình trạng con độc thân dưới 21 tuổi cho một số đương đơn đã bị “quá...

Xem Thêm