Số liệu hồ sơ EB-5 quý 4/2017 nói lên điều gì?
12
Dec

Số liệu hồ sơ EB-5 quý 4/2017 nói lên điều gì?

Sở nhập tịch và di trú Hoa Kỳ (USCIS) vừa công bố dữ liệu hồ sơ EB-5 trong quý 4 năm 2017 (Từ tháng 07 đến tháng 09/2017). Trong năm tài chính 2017, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, Văn phòng di trú đầu tư Hoa...

Xem Thêm