16
May

Hội Thảo Đầu Tư EB5 “Thẻ Xanh Mỹ Trong Tầm Tay Cho Cả Gia Đình Bạn”

Cuối tuần vừa qua, hội thảo EB5 “Đầu tư dự án toàn thẻ xanh vĩnh viễn cho cả gia đình” cùng Interimm và CanAm đã diễn ra vô cùng thành công tại Park Hyatt Saigon với sự xuất hiện của rất nhiều nhà đầu tư đang quan tâm và...

Xem Thêm