24
Jul

Chương trình EB5 chính thức tăng tiền đầu tư gần gấp đôi trong 120 ngày tới

Ngày 24/07/2019, chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5 được công bố chính thức tăng số tiền đầu tư lên $900,000 và một số thay đổi trong việc xem xét vùng TEA. Điều luật của chương trình EB5 này sẽ chính thức áp dụng vào ngày 21/11/2019 tới...

Xem Thêm