Interimm-cap-nhat-tien-do-du-an-Escaya-thang-10-2017-Interimm
24
Oct

Interimm cập nhật tiến độ dự án Escaya tháng 10/2017

Interimm cập nhật tiến độ mới nhất (Tháng 10/2017) từ dự án Escaya đến quý nhà đầu tư Việt Nam. Một dự án đang góp phần phát triển nền kinh tế nước Mỹ, tạo ra số lượng việc làm cho công dân Mỹ cũng như cơ hội định cư...

Read More