29
Jan

Nhà đầu tư vẫn lựa chọn đầu tư dù nhiều lần tạm hoãn visa EB-5

Chương trình đầu tư EB-5 là chương trình giúp nhà đầu tư sở hữu thẻ xanh Mỹ nhanh chóng và an toàn thông qua hình thức đầu tư. Đã có những dự luật, đề xuất tạm hoãn visa EB-5 đưa trong các cuộc họp Quốc hội Mỹ, nhưng thực...

Xem Thêm