nhung-thay-doi-i526-eb5
25
Jun

Những thay đổi quan trọng trong đơn I-526 mới dành cho chiếu khán đầu tư EB5

Vào thời điểm này, số tiền đầu tư cho chiếu khán (visa) EB–5 vẫn giữ như cũ: Hoặc là một triệu mỹ kim hoặc Năm trăm ngàn mỹ kim, tùy theo loại hình đầu tư. Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) có thể sẽ tăng số tiền được yêu...

Xem Thêm