Nên đầu tư EB-5 trực tiếp hay gián tiếp?
01
Apr

Nên đầu tư EB-5 trực tiếp hay gián tiếp?

Đầu tư EB-5 là một trong những kênh đầu tư phổ biến đối với người Việt Nam muốn định cư tại Mỹ. Chương trình được Quốc hội Mỹ phát động từ năm 1990 trong kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế và việc làm cho những vùng có...

Xem Thêm