Dao-luat-bao-ve-quyen-tre-em-CSPA
10
Sep

Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Trẻ Em (CSPA) là gì?

Định nghĩa “trẻ em” theo luật di trú Mỹ Trong điều luật di trú của Mỹ, “trẻ em” được định nghĩa là một người độc thân và dưới 21 tuổi. Cho đến tháng 8/2002, bất cứ trẻ em nào trên 21 tuổi trước khi nhận được quy chế thường...

Xem Thêm