09
Feb

Cộng đồng người Việt tại bang California, Mỹ

Cộng đồng người Việt tại Mỹ bang California hiện nay chiếm đến 40% số người Việt ở Mỹ. Đa số người Việt tại đây đều sống tập trung theo từng khu, cụ thể là Quận Cam, Los Angeles và Santa Clara. Cuộc sống người Việt tại bang California khá...

Xem Thêm