13
Nov

Đầu tư Mỹ nhận thẻ xanh không còn khó khăn như trước

Mỹ là một nước cộng hoà lập hiến liên bang gồm 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang. Từ khi thành lập đến nay, với lịch sử hơn 200 năm phát triển, Mỹ luôn là quốc gia của người nhập cư. Theo số liệu năm 2013 của...

Read More