4 lời khuyên dành cho đương đơn EB-5 mắc những chứng bệnh đặc biệt như tự kỷ
27
Feb

4 lời khuyên dành cho đương đơn EB-5 mắc những chứng bệnh đặc biệt như tự kỷ

Thời gian qua một vài gia đình có con bị chứng tự kỷ đã liên hệ tới văn phòng chúng tôi để hỏi về việc con cái họ có khả năng nhận được visa EB-5 hay không? Mặc dù chúng tôi chưa nhận được thông tin chính xác từ...

Xem Thêm