11
May

Những điều cần biết về nguồn tiền sạch trong đầu tư EB5 Mỹ

Từ trước đến nay, Mỹ vẫn luôn là Quốc gia thu hút di cư từ công dân nhiều nơi trên thế giới. Có nhiều cách thức để đến Mỹ như đầu tư, du học, bảo lãnh người thân… Trong đó, chương trình đầu tư EB5 là một phương thức...

Xem Thêm