12
Dec

Tổng hợp những con số quan trọng của Visa EB5 trong năm tài chính 2019

Kết thúc năm tài chính 2019 của Mỹ, tổng số lượng visa EB-5 đã được cấp là 9468. Con số này tuy chưa vượt hạn mức được cấp, nhưng cũng là điều đáng cân nhắc chuẩn bị cho thời gian tới, nhất là khi số tiền đầu tư EB5...

Xem Thêm