uc-bang-queensland-tam-dong-cua-visa-188a-va-188b-tu-ngay-14-11-2019
14
Nov

Úc – Bang Queensland tạm đóng cửa Visa 188A và 188B từ ngày 14/11/2019

  Kể từ ngày 14/11/2019, Cơ quan Di trú Queensland sẽ tạm đóng cửa 2 diện định cư tại tỉnh bang Queensland, Úc. Hai diện định cư bang Queensland tạm ngưng nhận hồ sơ gồm có: Diện Kinh doanh đổi mới – Visa 188A (Business Innovation stream) Diện Đầu tư có...

Xem Thêm