89 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Sở Di Trú Canada điều chỉnh tuổi con phụ thuộc lên 22 tuổi

dao-luat-tuoi-tre-em-canada-2

Sở Di Trú Canada điều chỉnh tuổi con phụ thuộc đi cùng hồ sơ di trú lên 22 tuổi.

Sở Di Trú Canada chính thức thông báo sửa đổi về luật liên quan đến tuổi của trẻ em phụ thuộc theo Quy chế Nhập cư và Bảo vệ Người tị nạn đã được xuất bản trong Phần II của Công báo Canada vào Thứ Tư ngày 3/5/2017. Sửa đổi này bao gồm tăng tuổi tối đa mà một đứa trẻ có thể được coi là phụ thuộc từ dưới 19 tuổi đến dưới 22 tuổi.

Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 24/10/2017. Hạn mức độ tuổi mới sẽ áp dụng cho các đơn xin thường trú nhận được vào hoặc sau ngày trên.

Đối với người nộp đơn xin thường trú từ ngày 1/8/2014 đến ngày 23/10/2017, định nghĩa hiện tại về trẻ em phụ thuộc sẽ vẫn tiếp tục được áp dụng (theo luật cũ).

Một khi sự thay đổi về luật có hiệu lực vào ngày 24/10/2017, những người có con còn phụ thuộc đáp ứng được những điều luật mới “dưới 22 tuổi” có thể bảo lãnh cho họ theo diện bảo lãnh gia đình.

Người phụ thuộc từ 22 tuổi trở lên và không thể tự lo cho bản thân do tình trạng thể chất hoặc tinh thần sẽ tiếp tục đủ điều kiện để trở thành người phụ thuộc.

Nếu có đơn xin thường trú tồn đọng và đã liệt kê người phụ thuộc của họ (người dưới 22 tuổi vào thời điểm nộp đơn), họ có thể liên lạc với Sở Di trú Canada để yêu cầu được giải quyết thường trú cho trẻ như là một trẻ phụ thuộc theo diện nhân đạo. Người nộp đơn làm việc này cần phải biết rằng thời gian thụ lý hồ sơ của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Sở Di trú Canada đã đăng một thông cáo báo chí và nguồn gốc luật chi tiết trên website. Khi luật điều chỉnh có hiệu lực thông tin sẽ được đăng trên website của Chính phủ Canada.

Theo CIC

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.


Liên Hệ Với Interimm