Những thay đổi đáng kể của Trung tâm Vùng EB-5 trong những năm qua
Những thay đổi đáng kể của Trung tâm Vùng EB-5 trong những năm qua

Cùng Interimm xem qua bài phân tích chuyên sâu về các số liệu thống kê mà IIUSA đã thu thập được trong các năm qua để thấy được những diễn biến thay đổi đáng kể của Trung tâm vùng EB-5.

Quốc Hội Mỹ đã tạo ra chương trình EB-5 vào năm 1990 với mục đích thúc đẩy sự phát triển các vùng kinh tế thông qua vốn đầu tư trực tiếp từ các nhà đầu tư EB-5 nước ngoài. Sau 30 năm, chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng đã góp phần thu hút hơn 33 triệu đô la vốn đầu tư nước ngoài, hỗ trợ hàng trăm nghìn việc làm cho công dân Mỹ, và tác động mạnh mẽ, tích cực đến nền kinh tế trong nước. Bên cạnh việc tập trung nguồn tin EB-5, những thay đổi của Trung tâm Vùng Eb-5 cũng là một phần quan trọng để các nhà đầu tư quan tâm, nhất là trong bối cảnh chương trình EB-5 đã chính thức áp dụng luật mới.

Sự phát triển của Trung tâm Vùng EB-5 từ 2008 đến 2019

Tính đến ngày 16/09/2019 hiện có 822 Trung tâm Vùng được liệt kê trên trang web của Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS). Mặc dù các Trung tâm Vùng được chấp thuận đã giảm từ con số 880 vào tháng 12/2018, số lượng Trung tâm Vùng đã có sự tăng trưởng khổng lồ trong 12 năm trở lại đây. Thực tế, như minh họa ở Hình 1, trong năm 2008 chỉ có dưới 50 Trung tâm Vùng được đăng ký; trong khi đó con số này đạt mức cao nhất trong lịch sử với sự tăng trưởng ngạc nhiên lên đến 2,490% trong 10 năm. Cụ thể, chỉ trong 5 năm từ 2012 đến 2016, có gần 750 Trung tâm Vùng mới được thành lập và chấp thuận.

Su-phat-trien-manh-me-cua-trung-tam-vung-EB5
Sự phát triển mạnh mẽ của Trung tâm vùng EB-5, đã có 750 Trung tâm vùng được thành lập và chấp thuận từ năm 2012-2016.

Số lượng Trung tâm Vùng được chấp thuận theo Bang

882 Trung tâm Vùng được chấp thuận trải đều ở 49 bang và các Quận Columbia, 4 vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ (Commonwealth of Northern Marianas, Guam, Puerto Rico, và U.S. Virgin Islands). Cụ thể, 10 bang có số lượng Trung tâm Vùng cao nhất bao gồm California (203), New York (112), New Jersey (87), Florida (75), Texas (73), Pennsylvania (70), Washington (62), Connecticut (59), Nevada (32), và Georgia (30). Như phân tích Bản đồ 1, những bang ở bờ đông và bờ tây có số lượng Trung tâm Vùng nhiều nhất.

Thời gian xử lý đơn xin chỉ định Trung tâm Vùng

Sau khi phân tích 394 đơn xin chỉ định Trung tâm Vùng mà IIUSA thu thập được thông qua Đạo luật về tự do thông tin (Freedom of Information Act – FOIA), chúng tôi nhận thấy rằng thời gian xét đơn tăng từ 12 tháng trong năm 2016 lên 17 tháng trong năm 2017 và 2018, tăng 41%.

Ngoài ra, Biểu đồ 2 không chỉ cho thấy thời gian xét đơn xin chỉ định Trung tâm Vùng từ 2007 đến 2018 mà còn thể hiện khoảng cách giữa thời gian xét ngắn nhất và thời gian xét dài nhất khi USCIS chấp thuận đơn I-924 (đơn xin chỉ định Trung tâm Vùng) trong thời gian 12 năm. Nhìn chung, từ 2007 đến 2015, thời gian xét đơn ngắn nhất có thể chỉ trong vòng 4 tháng. Không những thời gian xét đơn trung bình ngày càng tăng trong năm 2017 và 2018, khoảng cách giữ thời gian xét đơn dài nhất và ngắn nhất cũng trở nên nhỏ hơn từ 2014. Đặc biệt, chúng tôi nhận thấy rằng trong 2 năm gần đây, số lượng Trung tâm Vùng nhận được chấp thuận trong từ 10 đến 23 tháng cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, theo USCIS,  thời gian xét đơn trung bình hiện nay là từ 54 đến 90 tháng. Điều này sẽ dẫn đến số liệu về thời gian xét đơn trong 2019 sẽ có sự thay đổi lớn.

so-luong-trung-tam-vung-duoc-chap-thuan
Trong 2 năm gần đây, số lượng Trung tâm Vùng nhận được chấp thuận trung bình từ 10 đến 23 tháng.

Chấp thuận và từ chối đơn xin chỉ định Trung tâm Vùng EB-5

Từ tháng 1 đến tháng 9/2019, USCIS đã từ chối 75 đơn xin chỉ định của Trung tâm Vùng và chỉ chấp thuận 6 Trung tâm Vùng mới, đây là khoản sụt giảm lớn nhất trong sự phát triển của Trung tâm Vùng trong lịch sử chương trình EB5. Thêm vào đó, tổng cộng 130 Trung tâm Vùng bị hủy bỏ trong 2018 cũng là một con số khá lớn trong 1 năm. Tuy nhiên, với 149 Trung tâm Vùng mới được chỉ định trong 2018, thì tổng số Trung tâm Vùng vẫn tăng trưởng 2%.

Như có thể thấy ở Biểu đồ 3, các Trung tâm Vùng EB5 với mức tăng trưởng cao nhất là vào 2013 với 215 Trung tâm Vùng mới được cấp quyền và chỉ 2 Trung tâm Vùng bị từ chối. Từ 2008, USCIS đã bác bỏ tổng cộng 361 Trung tâm Vùng với 80% trong số đó xảy ra vào 2017 – 2019. Và trong 1155 Trung tâm Vùng được chấp thuận từ 2008 – 2019 thì chỉ có 20% được chấp thuận vào 3 năm gần đây.

trung-tam-vung-duoc-cap-moi
Mức tăng trưởng cao nhất là vào năm 2013 với 215 Trung tâm Vùng mới được cấp quyền và chỉ 2 Trung tâm Vùng bị từ chối.

Trung tâm Vùng bị từ chối chỉ định theo Bang

Từ Bản đồ 2 có thể thấy rằng, những bang có số lượng Trung tâm Vùng bị từ chối nhiều nhất bao gồm: California (87), Florida (38), New Jersey (29), New York (28), Texas (28), Washington (21), Pennsylvania (19), Georgia (13), Illinois (13), Connecticut (12) và Indiana (12).

Phân tích sơ lược về sự tăng trưởng của số lượng Trung tâm Vùng và tỷ lệ từ chối đơn

Số liệu có thể hơi khó hiểu và rắc rối, bởi như được trình bày trong Bản đồ 1 và 2, những bang với số lượng Trung tâm Vùng được chấp thuận cao nhất cũng có thể là bang có số lượng Trung tâm Vùng bị từ chối nhiều nhất. Nên để hiểu rõ hơn về những con số này, chúng tôi cũng tính toán sự tăng trưởng của các Trung tâm Vùng ở mỗi bang cũng như tỷ lệ các đơn bị từ chối theo từng bang.

Biểu đồ 4 thể hiện sự tăng trưởng của số lượng Trung tâm Vùng EB5 từ 2014 đến 2018 theo từng năm. New York là nơi tăng trưởng mạnh nhất (với 82 Trung tâm Vùng mới được chỉ định từ 2014 đến 2018, trong khi chỉ có 10 Trung tâm Vùng bị hủy bỏ). Các bang còn lại tăng trưởng mạnh bao gồm New Jersey, California, Connecticut và Pennsylvania. Mặc dù California có số lượng Trung tâm Vùng bị từ chối nhiều nhất kể từ 2018, nhưng đây cũng là một trong 5 bang có mức độ tăng trưởng cao nhất từ 2014 – 2018. Trong khi Michigan là bang duy nhất tăng trưởng âm từ 2014 đến 2018 với 4 Trung tâm Vùng mới và 9 Trung tâm Vùng bị hủy bỏ.

Cách khác để phân tích xu hướng của Trung tâm Vùng ở từng bang là nhìn vào tỷ lệ hủy bỏ Trung tâm Vùng ở mỗi bang. Nhìn vào Bản đồ 3, Oregon có tỷ lệ hủy bỏ Trung tâm Vùng thấp nhất trong 50 bang và quận Columbia. Đặc biệt, chỉ 12% (nói cách khác là ba) Trung tâm Vùng ở Oregon bị hủy bỏ bởi USCIS. Thêm vào đó, Trung tâm Vùng ở bắc Carolina và/ hoặc nam Carolina cũng ở mức thấp hơn 20%. Tại bang New York, với 140 Trung tâm Vùng được chấp thuận kể từ giai đoạn đầu của chương trình nhưng chỉ 20% trong số đó bị hủy bỏ đã giúp bang này trở thành bang có tỷ lệ hủy bỏ Trung tâm Vùng thấp nhất.

Ngược lại, South Dakota, Arkansas, Michigan, Idaho và Maine là những bang hơn 50% số lượng Trung tâm Vùng nhưng cuối cùng lại bị hủy bỏ bởi USCIS vì nhiều lý do (sẽ được trình bày ở phần tiếp theo).

su-chap-thuan-trung-tam-vung-va-ty-le-tu-choi
Sự tăng trưởng chấp thuận và tỷ lệ từ chối Trung tâm vùng luôn có sự thay đổi bất ngờ.

Lý do Trung tâm Vùng bị hủy bỏ tư cách gọi vốn

Cuối cùng, chúng tôi đã phân tích 111 đơn hủy bỏ Trung tâm Vùng mà IIUSA đã nhận được từ FOIA và website của USCIS để tìm ra lý do các Trung tâm Vùng bị hủy bỏ. Các lý do được chúng tôi tóm tắt tại Biểu đồ 5. Theo như các đơn bị hủy bỏ, 42% là vì không có các hoạt động EB-5 được báo cáo trong đơn I-924As (Báo cáo hàng năm của Trung tâm Vùng gửi USCIS),  đây cũng là lý do chủ yếu dẫn đến việc các đơn xin gia hạn Trung tâm Vùng bị từ chối. Ngoài lý đó này, 28% là do không nộp đơn I-924As. 5% (hoặc 6 Trung tâm Vùng) là vì thực thi yêu cầu của Ủy ban Chứng khoáng và Hối đoái (Securities and Exchange Commissions – SEC).

Dưới đây là một vài thống kê thú vị về các Trung tâm Vùng EB-5 trong trường hợp bạn không hứng thú với các số liệu bao la phía trên:

  • Trung tâm Vùng lâu nhất vẫn còn hoạt động đến ngày hôm nay là Trung tâm Vùng được chấp thuận vào năm 1994;
  • 93% các Trung tâm Vùng được chấp thuận để phục vụ cho 3 bang hay thậm chí ít hơn; trong khi đó chỉ có 3 Trung tâm Vùng được thành lập để phục vụ cho 11 bang;
  • Trung tâm Vùng có tuổi thọ ngắn nhất bị hủy bỏ bởi USCIS chỉ sau 8,2 tháng hoạt động kể từ khi được chấp thuận lần đầu tiên.

Nguồn: IIUSA

Interimm – Đầu tư định cư Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu 
Lầu 7, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM
https://www.interimm.vn/
0901 329 729 – 0931 830 838

Thẻ : chương trình EB5 Thay đổi EB5 Trung tâm vùng

Các tin liên quan

[News] Kỷ lục 844 visa EB-5 được cấp tại Việt Nam trong một tháng

Kỷ lục mới với con số visa ấn tượng của visa EB-5 được cấp cho

chrismast in portugal
Khám phá lễ giáng sinh được tổ chức trên thế giới

Lễ Giáng sinh được tổ chức như thế nào trên thế giới. Cùng khám phá

Kế hoạch chỉ tiêu nhập cư Canada giai đoạn 2024 – 2026

Thông tin công bố chính thức từ Bộ di trú Canada (IRCC) về Kế hoạch

Điểm qua những con số đáng chú ý của chương trình EB-5 (2023)

Cập nhật những điểm “sáng quan trọng” của chương trình EB-5 tính đến tháng 11/2023

le phi eb5
Tìm hiểu các chi phí cần có của chương trình EB-5

Xem xét cẩn thận tất cả chi phí cơ bản và cần thiết là điều

Golden visa bo dao nha
Golden Visa Bồ Đào Nha & Những câu hỏi sau luật mới 2023

Golden Visa Bồ Đào Nha là chương trình cư trú đầu tư dành cho các

eb5 visa, thi thuc eb5
5 điều quan trọng nhà đầu tư cần biết về thị thực EB-5

Liên tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư định cư Mỹ, visa

du an eb5
Dự án EB-5 “Bellwether District” tổ chức lễ khởi công tại Philadelphia

Khởi đầu cho một bước tiến mới trong việc cải tạo khu lọc dầu cũ

visa eb5
Số lượng visa EB-5 khởi sắc trong năm 2024

Dự kiến là một năm tài chính đầy thuận lợi, năm 2024 được các chuyên