The Landmark Building, 5B Ton Duc Thang, District 1, HCMC
Mon - Fri 08:30-17:30
Hotline: 0931 830 838 - 0901 329 729

Project CENTENNIAL PLAZA

Interimm © > Portfolio > EB5 > Project CENTENNIAL PLAZA

STRENGTHSx

 • Hưởng hỗ trợ tài chính từ Chính phủ và chính quyền Mississippi lên đến hơn 25 triệu USD.
 • Cấu trúc hoàn tiền an toàn và linh hoạt nhất thị trường, nhà đầu tư được quyền chọn thời gian hoàn tiền phù hợp với nhu cầu của mình.
 • Cấu trúc đầu tư an toàn: vốn EB-5 chiếm 19.86% trong tổng vốn đầu tư.
 • Số lượng công việc vượt 15% chỉ tiêu yêu cầu.
 • Dự án đã có khoản tài chính trả cho nhà đầu tư EB-5 mà không cần chờ doanh thu từ dự án tạo ra.
 • Đầu tư vào Công trình lịch sử, nhà đầu tư được ưu tiên hoàn vốn đầu tiên.
 • Đội ngũ phát triển Công trình lịch sử EB-5 có kinh nghiệm từ năm 1991 đến nay với hơn 20 năm trong ngành Đầu tư Định cư.

EB5 INVESTMENT INFORMATIONx

 • Number EB5 Investors: 60 – corresponding to 30 million USD,
 • 500.000USD/ investor.
 • Project Management Fee: 50.000 USD

RETURN OF FUNDSx

The most flexible return of EB5 funds:

 • Refund 70% after 3 years, 30% after the next 2 years or,
 • Refund 100% after 3 years (once obtaining the permanent Green card)

 

 

Download Project Timeline

PROJECT REVIEW x

Centennial Plaza is a restoration and development project turning the Historic Square in Mississippi to a new town center lifestyle community – a miniature social model.

Centennial Plaza includes:

 • A main square with an ancient church tower.
 • A Holiday Inn resort.
 • A classic-style hotel.
 • Restaurants, event centers, office buildings, shopping areas, residences, an entertainment pier and a night market along the jetty.

PROJECT SCALEx

 • Total area: 372,324m2 (37,2 hectars)
 • Project cost: $151 Million USD
 • Total job creation: 691 jobs, 15% higher than required by USCIS.

MERCANx

 • More than 20-year experience in EB5 field
 • A monopoly authorized to exploit investment in restoration of Historical Works.
 • Consulting more than 30 successful EB-5 projects for Vietnamese investors.
 • More than 600 applications are appoved I-526 & I-829.

The EB5 investment with the largest real estate corporation in the United States