89 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chương trình định cư Úc diện kinh doanh sáng tạo – Visa 132

Đầu tư định cư Úc thông qua hình thức đầu tư diện kinh doanh sáng tạo visa 132 là visa thường trú cho phép đương đơn thành lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp có sẵn tại Úc.

Bao gồm 2 diện sau:

 • Diện doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công (Significant Business History stream – Visa 132A)
 • Diện doanh nhân được tài trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Entrepreneur stream – Visa 132B)

Quyền lợi của Visa 132:

 • Đi và về Việt Nam bất kì lúc nào.
 • Làm việc là học tập tại Úc.
 • Tham gia Medicare và các chương trình liên quan đến chăm sóc y tế tại Úc.
 • Nhập tịch Úc khi đủ điều kiện.
 • Bảo lãnh người thân.
 • Quyền du lịch: 5 năm (Ra vào Úc trong 5 năm tính từ ngày visa được cấp, quá 5 năm, đương đơn cần xin Resident Return Visa RRV hoặc 1 loại visa tái nhập cảnh khác để nhập cảnh lại vào Úc).

Chương trình visa 132A:

Điều kiện khi tham gia

 • Dưới 55 tuổi.
 • Đương đơn hoặc/và người phối ngẫu phải thỏa mãn được tất cả các điều kiện sau:

– Vốn chủ sở hữu trong các công ty đạt tối thiểu 400.000 AUD trong 2 trên 4 năm tài chính gần nhất ngay trước khi nhận được thư mời nộp visa và nếu doanh nghiệp đã công khai niêm yết thì cổ phần đạt tối thiểu 10%.

– Tổng tài sản doanh nghiệp và tài sản cá nhân hợp pháp đạt 1.5 triệu AUD và có thể chuyển sang Úc trong 2 năm sau khi được cấp visa.

– Tổng doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp đạt tối thiểu 3 triệu AUD trong tối thiểu 2 trên 4 năm gần nhất ngay trước khi nhận được thư mời nộp visa.

– Sở hữu tối thiểu: 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/ năm; Hoặc 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/ năm; Hoặc 10% nếu công ty đã công khai niêm yết.

Nghĩa vụ của đương đơn:

 • Đương đơn và gia đình phải tuân thủ tất cả các điều kiện của visa cũng như tuân thủ luật pháp tại Úc.
 • Đương đơn phải tuân thủ các điều kiện về doanh nghiệp.
 • Nếu đương đơn không ở Úc tại thời điểm visa được cấp, đương đơn phải nhập cảnh vào Úc tại ngày đã được chỉ định bởi Bộ di trú Úc. Các thành viên trong gia đình của đương đơn không được phép kết hôn hay có mối quan hệ thực tế (de facto relationship) trước khi họ nhập cảnh vào Úc (được hướng dẫn rõ bởi Bộ di trú Úc nếu điều kiện này được áp dụng).
 • Phải thông báo địa chỉ thường trú với Bộ di trú Úc trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Úc. Đương đơn phải thông báo nếu thay đổi nơi sinh sống (kể cả trong hay ngoài nước Úc) bằng đơn 929 trong vòng 28 ngày trước khi di chuyển đến nơi ở mới.
 • Sau khi nhập cảnh Úc, đương đơn phải:

– Thành lập một doanh nghiệp đủ điều kiện tại Úc hoặc;

– Tham gia vào một doanh nghiệp có sẵn tại Úc. Trong doanh nghiệp đó, đương đơn phải: Duy trì vốn sở hữu đáng kể; Duy trì sự quản lý một cách trực tiếp và liên tục; Quyết định liên quan đến định hướng chung và hiệu suất của công ty theo hướng có lợi cho nền kinh tế Úc.

 • Sau khi tham gia vào hoạt động kinh doanh tại Úc, đương đơn sẽ được yêu cầu hoàn thành đơn 1010 (Đơn khảo sát khả năng kinh doanh).

Chương trình visa 132B:

Điều kiện khi tham gia :

 • Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc.
 • Nhận được thư mời nộp visa.
 • Đương đơn và tất cả thành viên gia đình của đương đơn phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.
 • Đương đơn phải nhận được tối thiểu 1 triệu AUD từ công ty quỹ đầu tư mạo hiểm ở Úc mà công ty này phải là thành viên của AVCAL.
 • Có hợp đồng chính thức với công ty quỹ đầu tư mạo hiểm.

Nghĩa vụ của đương đơn:

 • Đương đơn và gia đình của đương đơn phải tuân thủ tất cả các điều kiện của visa cũng như tuân thủ luật pháp tại Úc.
 • Đương đơn phải tuân thủ các điều kiện về doanh nghiệp.
 • Nếu đương đơn không ở Úc tại thời điểm visa được cấp, đương đơn phải nhập cảnh vào Úc tại ngày đã được chỉ định bởi Bộ di trú Úc. Các thành viên trong gia đình của đương đơn không được phép kết hôn hay có mối quan hệ thực tế (de facto relationship) trước khi họ nhập cảnh vào Úc (sẽ được hướng dẫn rõ bởi Bộ di trú Úc nếu điều kiện này được áp dụng).
 • Phải thông báo địa chỉ thường trú với Bộ di trú Úc trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Úc. Thông báo nếu thay đổi nơi sinh sống (kể cả trong hay ngoài nước Úc) bằng đơn 929 trong vòng 28 ngày trước khi di chuyển đến nơi ở mới. Sau khi nhập cảnh Úc, đương đơn phải đáp ứng được các yêu cầu của thỏa thuận về quỹ mạo hiểm.
 • Có cam kết rõ ràng về việc tiếp tục duy trì vốn sở hữu và tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc/và đầu tư tại Úc.

INTERIMM GIÚP BẠN

Quy trình chung thực hiện hồ sơ visa 132:

Xem xét điều kiện, chuẩn bị hồ sơ
Nộp Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) và chờ xét duyệt  
Nhận thư mời nộp visa
Thu thập và nộp hồ sơ xin visa (60 ngày)

TIN LIÊN QUAN


Liên Hệ Với Interimm