89 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Cập nhật số liệu hồ sơ EB-5 quý 3 năm 2017

Tuần vừa qua, văn phòng di trú đầu tư Hoa Kỳ (IPO) đã công bố số liệu thống kê theo Quý đối với đơn I-526 và I-829 Quý 3 (Tháng 6 – Tháng 8) năm 2017. Interimm xin gửi đến quý nhà đầu tư các số liệu báo cáo dưới đây:

Đơn I-526

Tien-trinh-ho-so-I-526-quy-3-nam-2017Số liệu thống kê đơn I-526 Quý 3/2017

Hơn 4,400 đơn I-526 được đệ trình trong Q3, đạt mức cao nhất trong năm 2017.
 Số lượng đơn I-526 được chấp thuận trong quý 3 năm 2017 giảm 15% so với quý trước.
 Số lượng đơn I-526 đang chờ xử lý tăng 11% so với quý trước, lên đến 24,600 đơn.

So-luong-ho-so-I-526-trong-quy-3-nam-2017Số liệu thống kê đơn I-526 theo Quý

Đơn I-829

tien-trinh-xu-ly-ho-so-I-829-quy-3-nam-2017Số liệu thống kê đơn I-829 Quý 3/2017

 Số lượng đơn I-829 được xét trong quý 3 tăng hơn 200% so với quý trước trong khi số lượng đơn nộp giảm 8% trong 2 quý liên tiếp.
 Đơn I-829 được chấp thuận bởi USCIS trong quý 3 tăng hơn 200% so với quý trước.
 Lượng đơn đang chờ xử lý giảm xuống 1% so với quý 2, là 7,645 đơn.

so-luong-ho-so-I-829-quy-3-nam-2017Số liệu thống kê đơn I-829 theo Quý

Văn phòng di trú đầu tư (IPO) công bố thời gian xử lý hồ sơ I-526 và I-829 mới. Từ ngày 31/07/2017, USCIS xử lý đơn I-526 đã nhận trước ngày 22/11/2015 (không thay đổi so với quý trước), xử lý đơn I-829 đã nhận trước ngày 01/04/2015 (nghĩa là khoảng 2,5 tháng), và xử lý đơn I-924 đã nhận trước ngày 28/12/2015.

Cong-bo-ho-so-I-526-I-829-nam-2017Văn phòng di trú đầu tư (IPO) công bố thời gian xử lý hồ sơ I-526 và I-829

Những điểm thống kê chính:

  I-526: Ngày xử lý hồ sơ không đổi từ tháng 6 (khoảng 35 ngày). Tiến trình xử lý hồ sơ I-526 trung bình khoảng 21 tháng.
  I-829: Ngày xử lý hồ sơ được tiến hành khoảng 76 ngày trong 1 tháng. Sự thay đổi lớn nhất trong năm 2017. Tiến trình xử lý hồ sơ I-829 trung bình khoảng 28,5 tháng, tăng 30% (khoảng 6 tháng) so với cùng kì năm ngoái.
  I-924: Ngày xử lý hồ sơ khoảng 3 ngày trong 1 tháng. Tiến trình xử lý hồ sơ I-924 trung bình khoảng 19,5 tháng.

Xu-ly-ho-so-I526-I829-quy-3-nam-2017Thời gian chờ trung bình để xử lý đơn I-526, I-829 và I-924

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.


Liên Hệ Với Interimm