89 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Bản tin thị thực EB-5 tháng 1, USCIS tiếp tục duyệt I-924A

Trong khi hạn cuối cùng cho những người nộp đơn EB-5 trực tiếp trên toàn thế giới vẫn đang tiếp tục “Hiện tại”, ngày ưu tiên đến hạn cho những người nộp đơn xin thị thực EB-5 Trung tâm Khu vực vẫn không thay đổi do Chương trình Trung tâm Khu vực chưa được gia hạn.

USCIS đã thông báo rằng, các Trung tâm Khu vực được chấp thuận vẫn phải nộp đơn I-924A, Chứng nhận hàng năm về Trung tâm Khu vực cho năm tài chính (FY) 2021 trước ngày 29 tháng 12, mặc dù Chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Khu vực vẫn chưa được gia hạn. Điều này chứng tỏ, các dự án trước đó vẫn được đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho các nhà đầu tư đã tham gia. Và chương trình sẽ được xem xét gia hạn vào tháng 2 tới như kế hoạch trước đó.

Dự án Cota Vera tiếp tục được xét duyệt I-924A >> Xem chi tiết dự án.

EB-5 ngày ưu tiên đến hạn (Biểu đồ A)

Bản tin thị thực tháng 01 không có gì thay đổi so với tháng trước:

Visa-Bulletin-thang-1-interimm.vn
Biều đồ A: EB5 visa bulletin tháng 01 – Ngày ưu tiên đến hạn

 

Những người nộp đơn liên quan đến dự án EB-5 trực tiếp:

  • Tất cả các quốc gia: “Hiện tại” (C);

Tất cả các đương đơn sẽ có thể nộp đơn xin thị thực EB-5 của họ ngay sau khi họ đáp ứng đủ điều kiện về mặt hồ sơ giấy tờ mà không có bất kỳ sự chậm trễ.

Những người nộp đơn liên quan đến một dự án EB-5 Trung Tâm Khu vực (*):

  • Trung Quốc đại lục: ngày 22 tháng 11 năm 2015 (Không thay đổi so với Bản tin thị thực tháng 12);
  • Tất cả các quốc gia khác: “Hiện tại” (C).

(*) Hạn chế đầu tư diện EB-5 qua Trung tâm Khu vực (I5 & R5)

Tại điểm O, khoản 1, điều 104 Đạo Luật Hợp Nhất Ngân Sách năm 2021 đã gia hạn chương trình đầu tư EB-5 cho đến ngày 30/06/2021. Và sau ngày 30/06/2021 sẽ không có thị thực I5 & R5 nào được cấp cũng như sửa đổi, cho đến khi chương trình được gia hạn trở lai.

>> Vì sao chương trình EB-5 Trung tâm vùng chưa được gia hạn?

Ngày ưu tiên đến hạn cho I5 & R5 đang “Không có sẵn” cho tháng 01.

Nếu chương trình EB-5 thông qua Trung tâm khu vực được Quốc hội sắp tới gia hạn, thì ngày ưu tiên “đến hạn” sẽ ngay lập tức trở thành “Hiện tại” cho tháng 01 đối với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Và ngoại trừ các I5 và R5 sinh ra ở Trung Quốc đại lục, sẽ tuân theo ngày hành động cuối cùng là ngày 22 tháng 11 năm 2015.

EB-5 Ngày nộp đơn (Biểu đồ B)

Visa-Bulletin-thang-01-interimm.vn
Biểu đồ B: EB5 visa bulletin tháng 01 – Ngày nộp đơn

Ngày nộp đơn cho những người nộp đơn xin thị thực đầu tư thông qua Trung tâm Khu vực EB-5 vẫn không thay đổi trong Bản tin Thị thực tháng 01, tiếp tục là ngày 15 tháng 12 năm 2015 đối với những người nộp đơn từ Trung Quốc đại lục và “Hiện tại” cho tất cả những người nộp đơn xin thị thực EB-5 khác trên khắp thế giới. USCIS sẽ tiếp tục tạm ngưng xét duyệt đơn I-485, đơn I-796 và đơn I-131 mới được liên kết với Trung tâm Khu vực EB-5 cho đến khi Chương trình Trung tâm Khu vực được Quốc hội gia hạn trở lại vào tháng 2 tới.

Tuy nhiên, đối với tất cả những người nộp đơn xin thị thực có liên quan với dự án EB-5 trực tiếp, ngày nộp đơn sẽ trở thành “Hiện tại” vào tháng 01 năm 2022. Có nghĩa là, những người nộp đơn EB-5 đủ điều kiện đã đầu tư vào dự án EB-5 trực tiếp, bất kể quốc gia xuất xứ của họ, có thể nộp đơn điều chỉnh tình trạng cho USCIS vào tháng 01 ngay sau khi đơn I-526 của họ được chấp thuận mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào.

Ghi chú:

C5: Diện EB-5 trực tiếp đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm (TEA).

T5: Diện EB-5 trực tiếp đầu tư vào các vùng không thuộc vùng TEA (non- TEAs).

I5: Đầu tư EB-5 gián tiếp (qua Trung tâm vùng) thuộc vùng kinh tế trọng điểm (TEA).

R5: Đầu tư EB-5 gián tiếp (qua Trung tâm vùng) không thuộc vùng kinh tế trọng điểm (non-TEAs).

Công ty Cổ phần Interimm
Công ty Cổ phần Interimm
Tư vấn đầu tư định cư Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu
Hotline: 0931 830 838 - 0901 329 729
Địa chỉ: 89 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Interimm
Công ty Cổ phần Global Real
Tư vấn đầu tư bất động sản Mỹ, Úc
Hotline: 0909 61 46 48 - 0909 30 46 48
Địa chỉ: 89 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tin liên quan

Viber: 0931830838 Zalo: 0931830838


Liên Hệ Với Interimm