26
Feb

Mặc dù các gia đình nhà đầu tư EB-5 nhìn chung đều có mức thu nhập đáng kể nhưng điều quan trọng là phải cung cấp bằng chứng chứng minh gia đình có đủ khả năng tài chính để có thể chứng minh với lãnh sự

Mặc dù các gia đình nhà đầu tư EB-5 nhìn chung đều có mức thu nhập đáng kể nhưng điều quan trọng là phải cung cấp bằng chứng chứng minh gia đình có đủ khả năng tài chính để có thể chứng minh với lãnh sự

Mặc dù các gia đình nhà đầu tư EB-5 nhìn chung đều có mức thu nhập đáng kể nhưng điều quan trọng là phải cung cấp bằng chứng chứng minh gia đình có đủ khả năng tài chính để có thể chứng minh với lãnh sự
""
1
Đặt lịch tư vấn

INTERIMM cung cấp giải pháp Đầu tư Định cư toàn diện được thiết kế hợp lý cho từng khách hàng. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật thông tin riêng tư của bạn.

Giới tính
Họ
Tên
Commentsmore details
0 /
Năm sinh(dd/mm/yyyy):
Số điện thoại:
Nghành nghề kinh doanh:

Tổng giá trị tài sản:

Diện định cư quan tâm:

Nội dung cần tư vấnmore details
0 /
Previous
Next

Video

Xem thêm